குறிச்சொற்கள் கிடா

குறிச்சொல்: கிடா

படைப்புக்குள் ஆசிரியன்

அன்புள்ள ஜெ , விஷ்ணுபுரம் வாசிக்கும் போது உங்களைப் பற்றிய எந்தத் தகவலும் தெரியாது, பின்பு உங்களை அறிந்த பின்பு திருவடியின் தந்தையில் உங்கள் தந்தையைக் கண்டேன், உங்களின் நெருக்கமானவர்களை உங்கள் புனைவில் மாற்றி மாற்றிக் கொண்டு வருகிறீர்கள்....

தீபமும் கிடாவும்- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகனுக்கு, தீபம் மிக அற்புதமான கதை. வார்த்தைகளுக்கு அகப்படாத அக எழுச்சியைத் தந்தது. லட்சுமி ஏற்றிய தீபம் முருகேசன் மனத்தில் மட்டுமல்லாமல், என் இதயத்திலும் சுடர் விட்டு எரிந்து ஒளி வீசுகிறது, அன்புடன், சந்திரசேகரன் அன்புள்ள சந்திரசேகரன் சிலசமயம் கதைகளில் ஒன்றுமே...