குறிச்சொற்கள் கா.ஆறுமுகம்

குறிச்சொல்: கா.ஆறுமுகம்

மலேசியா, மார்ச் 8, 2001

மலேசியாவில் கம்போங் மெடான் வட்டாரத்தில் 2001 மார்ச் மாதம் எட்டம் தேதி முதல் தொடங்கி மார்ச் 24 வரை தொடர்ந்து அங்கு வாழும் இந்திய வம்சாவளி மலேசியர்கள் மேல் கடுமையான தாக்குதல் நடைபெற்றது....