முகப்பு குறிச்சொற்கள் காஸி இனம்

குறிச்சொல்: காஸி இனம்