முகப்பு குறிச்சொற்கள் காவுகன்

குறிச்சொல்: காவுகன்