முகப்பு குறிச்சொற்கள் காவல் கோட்டம்

குறிச்சொல்: காவல் கோட்டம்