குறிச்சொற்கள் காளியனும் ஹைட்ராவும்

குறிச்சொல்: காளியனும் ஹைட்ராவும்

காளியனும் ஹைட்ராவும்

அன்புள்ள ஜெ, காளியமர்த்தனம் படங்களைப்பார்த்துக்கொண்டிருந்தபோது எங்கோ பார்த்த ஒரு படம் நினைவுக்கு வந்தது. கடைசியில் அதைக் கண்டுபிடித்தேன். அது ஹெர்குலிஸ் நீர்த்தெய்வமான ஹைட்ராவை வெல்லும் காட்சி ஹெர்குலிஸின் இரண்டாவது சாக்ஸம் ஹைட்ரா என்னும் ஒன்பதுதலை நாகத்தை...