முகப்பு குறிச்சொற்கள் காளான் [சிறுகதை] விஷ்ணுகுமார்

குறிச்சொல்: காளான் [சிறுகதை] விஷ்ணுகுமார்