குறிச்சொற்கள் கால் முளைத்த கதைகள்

குறிச்சொல்: கால் முளைத்த கதைகள்

கதைகள் சொல்லும் குட்டி தேவதைக்கு விருது – கடலூர் சீனு

சில நாட்கள் முன்பு நண்பர் கிருஷ்ணன் ஆண்டான் செக்காவ் எழுதிய ''தி பெட் '' சிறுகதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது  இணையத்தில் ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கும் பல கதைகள் பற்றி சொன்னார் . ஆங்கிலம் அறியாததால்...