முகப்பு குறிச்சொற்கள் கால்கொண்டெழுவது…

குறிச்சொல்: கால்கொண்டெழுவது…