முகப்பு குறிச்சொற்கள் காலதந்தகன்

குறிச்சொல்: காலதந்தகன்