முகப்பு குறிச்சொற்கள் காற்றுமானியின் நடுநிலை

குறிச்சொல்: காற்றுமானியின் நடுநிலை