முகப்பு குறிச்சொற்கள் கார்ஹபத்தியம்

குறிச்சொல்: கார்ஹபத்தியம்