குறிச்சொற்கள் கார்ல் சாகன்

குறிச்சொல்: கார்ல் சாகன்

கார்ல்சகனும் சிவானந்த சர்மாவும்

அன்புள்ள ஜெ, வணக்கம். சென்ற மாதம் சொல்வனத்திற்கு ஒரு சிறுகதை அனுப்பியிருந்தேன். இந்த இதழில் பிரசுரமாகியுள்ளது "லீலை" கதைகளை உங்களிடம் அனுப்பி தொந்தரவு செய்யக் கூடாது என்று நினைப்பேன். இருந்தாலும் இதை உங்களிடம் பகிர்வதற்குக்...