முகப்பு குறிச்சொற்கள் கார்ல் சகன்

குறிச்சொல்: கார்ல் சகன்