குறிச்சொற்கள் கார்ல்மார்க்ஸ்

குறிச்சொல்: கார்ல்மார்க்ஸ்

பிம்பங்களை ஏன் உடைக்கவேண்டும்?

வணக்கம் ஜெ.மோ, நான்(24) IAS தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவன் . கடந்தே இரு வருடங்களாகத் தங்களது இணையத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பவன். வாழ்வின் பொருள் அறிய ஆன்மீகத் தேடலில் அங்கும் இங்கும் அலைந்து பின்...