குறிச்சொற்கள் கார்த்திக் புகழேந்தி

குறிச்சொல்: கார்த்திக் புகழேந்தி

கார்த்திக் புகழேந்தி -கடிதம்

கார்திக் புகழேந்தி தமிழ் விக்கி அன்புள்ள ஜெ கார்த்திக் புகழேந்தி பற்றிய தமிழ் விக்கி பதிவின் வழியாக அவரைப் பற்றிய கார்த்திக் புகழேந்தி என்ற கதைசொல்லியின் கதை! என்னும் கட்டுரைக்குச் சென்றேன். அவரை இன்னும் அணுக்கமாகப்...

கார்த்திக் புகழேந்தியின் ‘கல்மனம்’

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-2. கார்த்திக் புகழேந்தி   அன்பின் ஜெமோவிற்கு வணக்கம். தங்கள் தளத்தில் விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் பட்டியல் வெளிவர ஆரம்பித்ததுமே, புதுவையில் எங்கள் சிறுகதைக் கூடலின் நண்பர்கள் சிலர் இனிவரும் வாரங்களில் நாம் விருந்தினர் பட்டியலில்...

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-2, கார்த்திக் புகழேந்தி

இவ்வாண்டு விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா 2022 எழுத்தாளர் மேடையில் வாசகர்களைச் சந்திப்பவர்களில் ஒருவர்  கார்த்திக் புகழேந்தி. இலக்கியவாதி, பதிப்பாளர், நாட்டார் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் என செயல்பட்டுவருபவர். கார்த்திக் புகழேந்தி தமிழ் விக்கி   விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-1: அ.வெண்ணிலா

கார்திக் புகழேந்தி, ஓருடல் பல வாழ்க்கை

கார்த்திக் புகழேந்தி - தமிழ் விக்கி கார்த்திக் புகழேந்தி இன்று தமிழில் வீச்சுடன் எழுதிக்கொண்டிருக்கும் இளம்தலைமுறை எழுத்தாளர். நெல்லை சார்ந்த சமூகவியல் ஆய்வுகளும் செய்கிறார். நாட்டார் மரபில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதைக்கருக்களை சமூகவியல் கோணத்தில்...