முகப்பு குறிச்சொற்கள் கார்கவனம்

குறிச்சொல்: கார்கவனம்