முகப்பு குறிச்சொற்கள் காபூலிவாலா

குறிச்சொல்: காபூலிவாலா