முகப்பு குறிச்சொற்கள் காபாலிகம்

குறிச்சொல்: காபாலிகம்