குறிச்சொற்கள் காந்தி

குறிச்சொல்: காந்தி

அசோகமித்திரன், நல்லுசாமிப்பிள்ளை, காந்திகள்:கடிதங்கள்

ஜெ.. எல்லாக் கொள்கைகளுக்கும் ஒரு பேரபாயம் உண்டு. அவற்றின் ஆன்மா மறக்கப் பட்டு , வழிமுறைகள் வழிபாடப்படுவதுதான் அது. கதரும், உண்ணாவிரதமும் அப்படி மலினப் படுத்தப் பட்டவை ....

இளமுருகு எழுதிய ‘பாத்ரூம்’ பற்றிய கட்டுரை பற்றி

இளமுருகு எழுதிய கட்டுரை மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்தியர்களில் பெரும்பாலோருக்கு சுகாதார உணர்வு இல்லை. ஏன்? அதற்கான காரணங்கள் பல. அவை இந்திய சமூக அமைப்பு மற்றும் தட்பவெப்ப நிலை முதலியவற்றை அடிப்படையாகக்...