குறிச்சொற்கள் காந்தி பேருரை

குறிச்சொல்: காந்தி பேருரை

புதுக்கோட்டையில் காந்தி விழாவில் பேசுகிறேன்

புதுக்கோட்டை காந்தி பேரவை நிகழ்த்தும் காந்திய விழாவில் கருத்தரங்க உரை ஆற்றவிருக்கிறேன். நாள் அக்டோபர் 2 நேரம் : மாலை ஆறுமணி இடம் : நகர்மன்றக் கட்டிட அரங்கு,வடக்குராஜவீதி நிகழ்ச்சி: காந்தி விருது வழங்குபவர்: ம.திருமலை அவர்கள் விருது பெறுபவர்...