குறிச்சொற்கள் காந்தி கோயில்கள்

குறிச்சொல்: காந்தி கோயில்கள்

காந்தி கோயில்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, காந்தி குறித்த கோவில்களைத் தேடிக் கொண்டிருந்தபோது, இந்தச் சுட்டியைப் பார்க்க நேர்ந்தது . தங்களைக் கோவிலுக்கு உள்ளே அனுமதிக்காத, ஜாதி இந்துக்களை எதிர்த்து, ஒரு தலித் எம் எல் ஏ...