குறிச்சொற்கள் காந்தி இந்துத்துவம் – ஒரு கதை

குறிச்சொல்: காந்தி இந்துத்துவம் – ஒரு கதை

நீரும் நெருப்பும்- கடிதங்கள்

காந்தி, இந்துத்துவம் – ஒரு கதை நீரும் நெருப்பும் அன்புள்ள ஜெ நீரும் நெருப்பும் சிறுகதையை நான் முன்பு படித்திருந்தேன். ஆனால் அப்போது இந்தக் கோணத்தில் வாசிக்கவில்லை. ஆனால் அன்று இன்றிருக்கும் இந்த நெரேட்டிவ் உருவாகவுமில்லை....

காந்தி, இந்துத்துவம் – ஒரு கதை

அன்புள்ள ஜெ இன்று தற்செயலாக உங்களுடைய நீரும்நெருப்பும் என்ற கதையை வாசித்தேன். வெண்கடல் வரும்போதே அந்தக் கதையை வாசித்திருந்தேன். அது அறம் தொகுப்புக்குப் பின்னால் வந்தது. ஆகவே அறம்போலவே அது இருக்கவேண்டுமென்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது....