குறிச்சொற்கள் காந்தியும் ஈழமும்

குறிச்சொல்: காந்தியும் ஈழமும்

ஈழம் -கடிதங்கள்

காந்தி–ஈழம் வாசித்தேன்.இந்த சமயத்தில் இதுமிக முக்கியமான ,அத்தியாவசியமான விளக்கம்.நேர்மையாக, நடுநிலைமையாக எழுதி இருக்கிறீர்கள். நம் எதிரிகள் கூட அந்தரங்கமாக நம் நியாயங்களைப் புரிந்துகொண்டாகவேண்டும் என்ற கட்டாயத்தை உருவாக்குகிறது. காந்தியவழி அதுதான் .// மிகவும் பிடித்த வரிகள்,நன்றி...