குறிச்சொற்கள் காந்தியின் பிள்ளைகள்

குறிச்சொல்: காந்தியின் பிள்ளைகள்

காந்தியின் பிள்ளைகள் கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் காந்தி பற்றி தாங்கள் எழுதுவதைப் படித்து வருகிறேன்.  எழுத்தில் வேகம் இருக்கிறது.  காந்தியின் குழந்தைகள் கட்டுரையில் இரண்டு விசயங்களைக் குறிப்பிடவேண்டும். 1. காந்தி சம்பந்தப்பட்ட இயக்கம் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் அல்ல. ...

காந்தியின் பிள்ளைகள் – 3

3. ராம்தாஸ்,தேவதாஸ் காந்தியின் மூன்றாவது மகன் ராம்தாஸ்  ஹரிதாஸ் ,மணிலால் இருவரில் இருந்தும் மாறுபட்ட ஆளுமை கொண்டவர். ராம்தாஸ் காந்தியின் ஆசிரமங்களில் வளர்ந்தார். ராம்தாஸின் வளார்ப்பு பாதி காந்தியாலும் மீதி அவரது அண்ணன் மணிலாலாலும்...

காந்தியின் பிள்ளைகள் – 2

2. மணிலால் 'தன் பிள்ளைகள் சிறந்த வணிகர்களாக அல்லது அதிகாரிகளாக ஆகவேண்டும் என்று நினைக்காத எழுத்தாளர்கள் எவரேனும் உண்டா?' என்று ஒருமுறை என்னிடம் ஓரு மூத்த எழுத்தாளர் கேட்டார். அது உண்மைதான். தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு...

காந்தியின் பிள்ளைகள் – 1

1. ஹரிலால் மதுரையில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் ஓர் இஸ்லாமிய நண்பரைச் சந்தித்த்தேன். மிதவாத நோக்கு கொண்டவர், அறிஞர் என்பது அவரைப்பற்றிய என் கணிப்பு. நான் எழுதும் காந்தியைப் பற்றிய கட்டுரைகளைப் பற்றி இயல்பாகப்...