குறிச்சொற்கள் காந்தியின் சிலுவை

குறிச்சொல்: காந்தியின் சிலுவை

காந்தியின் சிலுவை-கடிதங்கள்

சார் நலமா? காந்தியின் சிலுவை படித்தேன். இப்போதைய சூழலை ஒட்டி அமைந்த அருமையான உரை. தான் தொட்டதையெல்லாம் தங்கமாக்கும் ரசவாதக்கல்தான் எந்த உண்மையான சிந்தனையும். அதனால் எவ்வளவுதான் தீண்டப்பட்டாலும் தங்கமாக மாற முடியாதவர்கள், தங்கள் மனசாட்சியால்...