முகப்பு குறிச்சொற்கள் காந்தியம் என்பது என்ன?

குறிச்சொல்: காந்தியம் என்பது என்ன?