குறிச்சொற்கள் காந்திடுடே

குறிச்சொல்: காந்திடுடே

இணையமும் நூல்களும்

இணையத்தில் வரும் எழுத்துக்களைப்பற்றி நண்பர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். வலைப்பூ எழுத்துக்கள் மிகமிகக் குறைந்துவிட்டன என்று சொன்னார்கள். பெரும்பாலானவர்கள் ஃபேஸ் புக் எழுத்தாளர்களாக ஆகிவிட்டனர். ஃபேஸ்புக்கில் அப்படி என்னதான் எழுதுகிறார்கள் என்றேன். பெரும்பாலும் விவாதத்தைக் கோரும்...

காந்தியின் சனாதனம்-6

இந்தியா இன்னும் அடிப்படைவாதத்தின் பிடியில் விழாமலிருக்கக் காரணம் இங்கே இந்துக்களிடமும் இஸ்லாமியரிடமும் காலங்காலமாக நிலவிவரும் ‘பழைமையான’ மானுட விழுமியங்கள்தான்.. சீர்திருத்தவாத தோற்றம் கொண்டுவரும் அடிப்படைவாதத்தை எதிர்த்து நிற்பது அந்த ஆற்றலே. அந்த விழுமியங்களின்...

காந்தியின் சனாதனம்-4

சீர்திருத்தவேகம் எங்கே தேசியவெறியாக இனவெறியாக உருவம் கொள்கிறது? நான் இவையனைத்திலும் இருக்கும் ஐரோப்பிய அம்சத்தையே பொதுவான காரணமாகக் கொள்வேன். அந்தக் காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பிய மைய ஓட்டச் சிந்தனை என்பது சில...

காந்தியின் சனாதனம்-3

காந்தி எந்த அளவுக்குச் சனாதனி? சனாதன இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் வரிசையில் காந்தியை எங்கே வைக்க முடியும்? இந்த வினாவுக்குப் பல கோணங்களில் பதில்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. காந்தி தன்னை சனாதன இந்து என்று...

காந்தியின் சனாதனம்-2

காந்தி தன்னை சனாதன இந்து என்று சொன்னபோது ஏன் எனக்கு அதிர்ச்சியும் ஒவ்வாமையும் ஏற்பட்டது? அந்த வினாவிலிருந்துதான் இன்று நான் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பேன். ஏனென்றால் நான் என்னை ஒரு ‘நவீன’ இந்து என...