குறிச்சொற்கள் காதுகள் – எம்.வி.வெங்கட்ராம்

குறிச்சொல்: காதுகள் – எம்.வி.வெங்கட்ராம்

காதுகள் விவாதம்- இறுதியாக…

வாசிப்பு மொழியின் அவசரத் தேவை- சக்திவேல் ஆழங்களில் எல்லாமே விதியாகிறது- விஷால் ராஜா அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு, காதுகள் நாவலுக்கான என் கடிதத்தின் மீதான விவாதங்களைப் படித்தேன்.நண்பர்கள் அசோகன்,சக்திவேல், விஷால் ராஜா ஆகியோர் தங்களுடைய கருத்துக்களைத் தங்களின் தரப்பாகச்...

வாசிப்பு மொழியின் அவசரத் தேவை- சக்திவேல்

ஆழங்களில் எல்லாமே விதியாகிறது- விஷால் ராஜா அன்பு ஜெயமோகன், அந்தியூர் மணி அவர்கள் ஒரு நல்ல உரையாடலைத் துவக்கி வைத்திருக்கிறார். நாவல் வாசிப்பனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாசிப்பின் சாத்தியங்களை இன்னும் அகலப்படுத்துவது சமகாலத்தில் அவசியமானதாகும். இன்றைய...

ஆழங்களில் எல்லாமே விதியாகிறது- விஷால் ராஜா

காதுகள் – சொற்பொருட் பேதத்தின் விளையாட்டுக் களம்- அந்தியூர் மணி காதுகள், அந்தியூர்மணி – கடிதம் மரபுப் பிரச்சாரகர் அல்ல மணி ஆழத்தில் விதிகள் இல்லை- அசோகன் அன்புள்ள ஜெ, "காதுகள்" நாவலை ஒட்டி அந்தியூர் மணி எழுதிய கட்டுரை....

ஆழத்தில் விதிகள் இல்லை- அசோகன்

காதுகள் – சொற்பொருட் பேதத்தின் விளையாட்டுக் களம்- அந்தியூர் மணி காதுகள், அந்தியூர்மணி – கடிதம் மரபுப் பிரச்சாரகர் அல்ல மணி மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன்அவர்களுக்கு, வணக்கம். போன கடிதம் வரைக்கும் "ஜெமோ" என்று போட்டுதான் விஷயத்தை ஆரம்பித்தேன்.  நேத்து பார்த்து, ஏளனம் செய்பவர்கள்தான் அப்படி...

காதுகள், கடிதங்கள்

காதுகள் – சொற்பொருட் பேதத்தின் விளையாட்டுக் களம்- அந்தியூர் மணி அன்புள்ள ஜெயமோகன், அந்தியூர் மணியின் "காதுகள்" குறித்த கட்டுரை அனுபவத்தின் விளைவாக எழுதப்பட்டதால் மேலும் உண்மைக்கு அருகமைந்தது. கற்றலுக்கும் கேட்டலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு மிகவும் விரிவானது‌.அறிவுக்கும்...