குறிச்சொற்கள் காதலர் தினம்

குறிச்சொல்: காதலர் தினம்

காதலர் தினம்

கோவை ஆகா எஃப்எம் வானொலியில் இருந்து என்னை கூப்பிட்டுக் காதலர் தினம் பற்றி சில கேள்விகள் கேட்டார்கள். நான் அளித்தபதில்கள் காதலர்தினத்தன்று வெளியாகியிருக்குமென நினைக்கிறேன். பொதுவாகச் சொல்லப்படும் சந்தேகங்களையே அவர்களின் கேள்விகள் எதிரொலித்தன காதலர்தினக்...