முகப்பு குறிச்சொற்கள் காண்டவவிலாசம்

குறிச்சொல்: காண்டவவிலாசம்