குறிச்சொற்கள் காணபத்தியம்

குறிச்சொல்: காணபத்தியம்

யானைமுகன்

தமிழகத்தில் விநாயகர் வழிபாடு என்பது, கி, பி, 7ம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னன் முதலாம் நரசிம வர்மன் வாதாபியை வென்று அங்கிருந்து கொண்டுவந்த விநாயகர் சிலையை (வாதாபி கணபதி) பிரதிட்டை செய்ததிலிருந்து துவங்கியதாக...