குறிச்சொற்கள் காங்டாக்

குறிச்சொல்: காங்டாக்

வடகிழக்கு நோக்கி 3- காங்டாக்

காங்டாக் நகரம் சிக்கிம் மாநிலத்தின் தலைநகரம். மலைநகரமும். மலைநகர்களுக்குரிய சிறப்பம்சம் என்பது அவை நடப்பதற்குரியவை என்பதே. இளங்குளிரும் ஏற்ற இறக்கங்கள் கொண்ட பாதையும் நடப்பதை ஆனந்தமான அனுபவமாக ஆக்கும். ’மலைநகரங்களின் அரசி’யான ஊட்டி...

வடகிழக்கு நோக்கி 2 – நெடும் பயணம்

இந்த பயணத்தின் மிக முக்கியமான அம்சமே பயணம்தான். பார்த்த நாட்களை விட பயணம் செய்த நாட்களே அதிகமென்ற பிரமை. கல்கத்தாவில் இருந்து சிலிகுரி வரை ரயில் இருக்கை முன்பதிவு செய்திருந்தோம், இரண்டு மாதம்...