குறிச்சொற்கள் கவிதை

குறிச்சொல்: கவிதை

கேள்வி பதில் – 35

சங்க(ச்) சித்திரங்களில் உங்கள் சுயபுராணமே அதிகம், உண்மைப் பொருள் கடைசியில் கொஞ்சமே கொஞ்சம் என்ற விமர்சனத்திற்கு உங்கள் பதில் என்ன? -- ஜெயஸ்ரீ கோவிந்தராஜன். சங்கப்பாடல்களின் 'பொருள்' என்ன என்ற கேள்வியுடன் பதவுரை பொழிப்புரை படிக்கவேண்டுமென்றால்...

கேள்வி பதில் – 33, 34

தினம் தினம் புதிதாகக் கவிஞர்கள் வந்துகொண்டே இருக்கிறார்கள். இது ஆரோக்கியமானதா? புதிதாதக் கவிதை எழுதுபவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல நினைக்கும் விஷயங்கள் என்ன என்ன? -- ஹரன்பிரசன்னா. கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமானது. ஒரு இயக்கநிலைச் சமூகத்தில் இலக்கியம் பலவகையிலும்...