குறிச்சொற்கள் கவிதைகள் பறக்கும்போது…

குறிச்சொல்: கவிதைகள் பறக்கும்போது…

கவிதையின் இசை -கடிதங்கள்

  கவிதைகள் பறக்கும்போது… அன்புள்ள ஜெ   கவிதைகளின் ஒலியழகின் தேவை பற்றி நீங்கள் எழுதிய குறிப்பு வாசித்தேன். நம் கவிஞர்கள் எவருமே அதைப்பற்றி எதிர்வினையாற்றவில்லை. ஒரு கவிதைரசிகனாக எனக்கு அந்தக்கட்டுரை மிகமுக்கியமானது. நான் மலையாள, கன்னடக் கவிதைகளையும்...