குறிச்சொற்கள் கள்ளுக்கடைகாந்தி

குறிச்சொல்: கள்ளுக்கடைகாந்தி

மாட்டிறைச்சி, கள், காந்தி-முடிவாக…

கள்ளுக்கடை காந்தி கட்டுரை க்கான எதிர்வினைகளைத் தொகுத்து அனுப்பியமைக்கு நன்றி. எதிர்வினைகள் இருவகை. கூகிளாண்டிகள் அங்கே இங்கே பீராய்ந்து கைக்குக் கிடைத்த மேற்கோள்களை எடுத்துவைத்து எல்லாம் தெரிந்தவர்கள்போல எழுதிய ஃபேஸ்புக் குறிப்புகளை புறக்கணிக்கவே...

காந்தி- கள்- மாட்டிறைச்சி – கடிதங்கள்

கள்ளுக்கடை காந்தி கட்டுரைக்கான எதிர்வினைகள் இவை அன்புள்ள ஜெ, இப்பொழுது பரவலாக பேசப்படும் மது விலக்கு விவாதத்தில் காந்தியின் தரப்பு கள்ளை ஆதரிப்பதாக இருக்காது. மாறாக இன்று சாராயம் பெருக்கெடுத்தோடும் நிலைக்கு காரணமான இலவச...