குறிச்சொற்கள் கல்வி அமைப்புகள்

குறிச்சொல்: கல்வி அமைப்புகள்

இரு கடிதங்கள்

அன்பின் ஜெ.. இந்த வாரம் இந்தியா இன்று படித்து எவ்வழியே சிரிப்பது என்றே புரியவில்லை. வழக்கம் போல, ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மதிப்பெண்கள். அவுட்லுக் எவ்வழியோ அதற்கு நேர் மாறான வழி இந்தியா டுடே என்றறிவேன்....