குறிச்சொற்கள் கல்வித் துறை

குறிச்சொல்: கல்வித் துறை

கல்வியும் பதவியும்

அன்பின் ஜெ.. ராஜீவ் காந்தி காலத்தில், கல்வித் துறை - மனித வள மேம்பாடு என மாற்றம் செய்யப் பட்டது - அதன் சாத்தியக் கூறுகள் கருதி. அப்போதைய மனித வள மேம்பாட்டு மந்திரி -...