முகப்பு குறிச்சொற்கள் கல்லோலன்

குறிச்சொல்: கல்லோலன்