குறிச்சொற்கள் கல்பற்றா நாராயணன்

குறிச்சொல்: கல்பற்றா நாராயணன்