குறிச்சொற்கள் கல்குளம் கொட்டாரம்

குறிச்சொல்: கல்குளம் கொட்டாரம்