குறிச்சொற்கள் கலையை கையாளுதல் பற்றி …

குறிச்சொல்: கலையை கையாளுதல் பற்றி …

கலைகளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

வணக்கம் ஜெ கலைகளை நான் அறிவதற்கு செய்த சிறுமுயற்சி இது. கலைகளை இவ்வாறு பிரிக்கிறேன் இயக்க கலை மற்றும் நிலை கலை. ஒரு கதையை படித்தவுடன் அது அழுகை கோபம் போன்ற ஏதோ ஒரு ரசனையை...

கலையை கையாளுதல் பற்றி …

Andy Warhol - Marilyn Monroe  Banksy’s appropriation of Andy Warhol’s appropriation of a Marilyn Monroe photograph. ஜெ, வேதா நாயக் குறித்த உங்கள் குறிப்பை படித்தேன். அவர் உபயோகப்படுத்தி இருக்கும் பெரும்பாலான புகைப்படங்கள்...