குறிச்சொற்கள் கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…

குறிச்சொல்: கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…4

  கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…3 கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…2 கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…1 இன்று தமிழ்ச்சூழலில் கலைப்படங்கள் உருவாவதற்கு இருக்கும் முதன்மையான அகவயமான தடைகளையே குறிப்பிட்டேன். கலைப்படங்களுக்குரிய ரசனைச்சூழலே இல்லை. அதை உருவாக்காமல்...

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…3

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…2 கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…1 இங்கே சினிமா குறித்த பேச்சுக்களில் சில வகையான மொண்ணைத்தனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லியாகவேண்டும். அ.சினிமா என்பது ஒரு கலைவடிவம். முதன்மையாக அதன்...

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…2

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…1 எந்த கலைரசனையிலும் அக்கலையை வகைபிரித்து அழகியல் ரீதியாக வரையறை செய்து அதற்கேற்ப உளநிலைகளை உருவாக்கிக்கொள்வதும் அதற்குரிய தொடர்பயிற்சியை மேற்கொள்வதும் இன்றியமையாதது. இலக்கியத்துறையில் இந்நோக்கத்துடனேயே வணிக எழுத்து -...

கலைப்படம் இங்கே உருவாவதற்கு முன்…

ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு தங்களின் சினிமா கட்டுரைகளை அனேகமாக அனைத்தையும் வாசித்திருக்கிறேன்.தியோடர் பாஸ்கரின் தமிழ் சினிமா வரலாறு, வளர்ச்சி சம்பந்தமான நூல்களையும் வாசித்துள்ளேன். சொல்லப்போனால் தமிழ் வணிக சினிமாவின் போக்குகளான புதியன எதையும் சொல்லாமல் பொது...