குறிச்சொற்கள் கலைகளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

குறிச்சொல்: கலைகளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

கலைகளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

வணக்கம் ஜெ கலைகளை நான் அறிவதற்கு செய்த சிறுமுயற்சி இது. கலைகளை இவ்வாறு பிரிக்கிறேன் இயக்க கலை மற்றும் நிலை கலை. ஒரு கதையை படித்தவுடன் அது அழுகை கோபம் போன்ற ஏதோ ஒரு ரசனையை...