முகப்பு குறிச்சொற்கள் கலாமண்டலம் கிருஷ்ணன் நாயர்

குறிச்சொல்: கலாமண்டலம் கிருஷ்ணன் நாயர்