முகப்பு குறிச்சொற்கள் கற்காலத்து மழை

குறிச்சொல்: கற்காலத்து மழை