குறிச்சொற்கள் கரு [குறுநாவல்]

குறிச்சொல்: கரு [குறுநாவல்]