முகப்பு குறிச்சொற்கள் கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான்

குறிச்சொல்: கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான்