குறிச்சொற்கள் கருத்து சுதந்திரம்

குறிச்சொல்: கருத்து சுதந்திரம்

கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, விழுந்து விழுந்து சிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். நீங்கள் ஒன்றை மறந்து விட்டீர்கள். பெருமாள் முருகனுக்கான கருத்து சுதந்திரம் வேறு,யாரோ சிலருக்கு ஏதாவது ஒரு மூலையில் தெரியும் படத்தினால் வரும் மனஉளைச்சல் தவிர்க்க...

இரு முனைகளுக்கு நடுவே.

இனிய ஜெயம், நாளை ' பெருமாள் முருகனுக்கு ஆதரவாக' போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள். வேறு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இல்லாத வகையில் எழுத்தாளர்கள் மூலையில் மடக்கப்பட்டது இது முதல் முறை என நினைக்கிறேன். ரசனை...