குறிச்சொற்கள் கருத்துரிமையும் இடதுசாரிகளும்

குறிச்சொல்: கருத்துரிமையும் இடதுசாரிகளும்

கருத்துரிமையும் இடதுசாரிகளும்

லீனா மணிமேகலை ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு   திரு எஸ்.பி.சொக்கலிங்கம் வழக்கறிஞர் அவர்கள் எஸ்குருமூர்த்திக்கு எழுதியிருக்கும் கடிதம் இது. * திரு. குருமூர்த்தி அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் --------------------------------------------------------------------------- ஆண்டாள் ஒரு வேசி. பெரியாழ்வாரும் தான் என்று ஒரு புதிய பார்வையில் தோழர் டேனியல்...